สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Group 1: clean, quiet, pretty, safe, friendly, modern, long, big, expensive, hot, Group 2: dirty, noisy, ugly, dangerous, unfriendly, old, short, small, cheap, cold,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ