สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Types of Americanisms, Officialese, Types of Semantic Components, Homographs, The Criterion of Interchangeability of Synonyms, Neutral Simple Compounds, Gradational Reduptication, Cognates, The Native Element, The Features of Basic Vocabulary, Linguistic Metonymy, The Triangle of Meaning, Derivational Antonyms.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ