สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
eat - an ice cream, watch - TV, drink - milk, listen - to music, pick - flowers, tidy - my room, fly - a kite, go - to school, ride - a bike,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ