สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
GALLO, GALLINA, PULCINO , MAIALE , MUCCA , GATTO, CANE, PASSEROTTO , CAVALLO , ASINO, PECORA , OCA , LUPO , LEONE , RANA , PESCE .

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ