สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Book, Heater, Truck, Wheel, Wind, Birthday, Three, Light, Strawberry, Table, Weather, Chair, Dog, Candy, Computer.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ