สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
, , , , , , , , , , , , , , , , .

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Fonorenatamamede PACIENTE ARTHUR SILVA

FONOAUDIÓLOGA e PSICOPEDAGOGA - บราซิล

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ