สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) drept d) alungit 2) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) alungit d) drept 3) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) alungit d) right 4) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) drept d) alungit 5) Cum se numește unghiul AOB? a) ascuțit b) nul c) drept d) obtuz 6) Câte grade are un unghi drept? a) 20 º b) 180 º c) 50 º d) 90 º 7) Câte grade are un unghi alungit? a) 90 º b) 180 º c) 20 º d) 50 º 8) Câte grade are un unghi nul? a) 90 º b) 0 º c) 20 º d) 180 º 9) Care unghi este ascuțit? a) 99 º b) 180 º c) 100 º d) 20 º 10) Care unghi este obtuz? a) 20 º b) 45 º c) 120 º d) 180 º

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ