สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) CAR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 2) INSECT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 3) WORM a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 4) CHAIR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 5) TEDDY BEAR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 6) CLOCK a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 7) PLANT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 8) STUDENT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 9) FISH a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 10) PEN a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS

LIVING THINGS AND NON LIVING THINGS

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ