สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
FAI 10 SALTELLI SUL PIEDE DESTRO, FAI 10 SALTELLI SUL PIEDE SINISTRO , FAI 10 SALTELLI SUL POSTO A PIEDI UNITI, FAI 5 PIEGAMENTI SULLE GINOCCHIA, FAI 8 SALTELLI APRENDO E CHIUDENDO LE GAMBE, CAMMINA SUI TALLONI E CONTA FINO A 10, CAMMINA SULLE PUNTE E CONTA FINO A 10, FAI 4 GIRAVOLTE, CORRI SUL POSTO E CONTA FINO A 30, FAI 3 GIRI ATTORNO AL TAVOLO, CON I PIEDI UNITI, PIEGATI IN AVANTI E TOCCA LA PUNTA DEI PIEDI (RIPETI 5 VOLTE).

Ginnastica con la Maestra Ilenia

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ