สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Levenloos: Steen, Water, Stoel, Aarde, Levend: Bacterie, Paddestoel, Boom, Mens, Dood: Zombie, Kraai, Vis, Tak,

Levend, Dood of Levenloos?

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ