สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) NEMO 2) DORI 3) GUIZZO 4) DARLA 5) BRANCHIA 6) BRUTO LO SQUALO 7) MARLYN 8) SCORZA 9) PESCE BLOBLO' 10) AMILCARE IL PELLICANO

ETICHETTA I NUMERI E SCOPRI IL PERSONAGGIO

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ