สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
global - warming, take - risks, bring in - money, run - into problems, provide - jobs, do a lot of - harm, tourist - attraction, natural - disaster, huge - impact, foreign - visitors,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ