สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
GULLIVER ARRIVED IN THE LAND OF THE GIANTS. , THE GIANT HELD GULLIVER IN HIS HAND. , THE GIANT TOOK GULLIVER TO HIS FARM., NO, THE GIANT'S SON WASN'T FRIENDLY TO GULLIVER. , GULLIVER WAS SCARED WHEN HE SAW THE CAT. , THE BABY PUT GULLIVER IN HIS MOUTH BECAUSE HE THOUGHT HE COULD EAT IT. , THE FARMER'S DAUGHTER TAUGHT GULLIVER THEIR LANGUAGE., THE FARMER'S DAUGHTER WAS KIND TO GULLIVER. , GULLIVER SLEPT IN A TINY BED. , GULLIVER KILLED A GIGANTIC RAT WITH HIS SWORD. .

MAKING QUESTIONS GULLIVER'S TRAVELS

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ