สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) FO ___ a) GLIA b) GLIE c) GLIO d) GLIU 2) A____ a) GLIA b) GLIE c) GLIO d) GLIU 3) BI___ a) GLIA b) GLIE c) GLIO d) GLIU 4) VENTA___ a) GLIA b) GLIE c) GLIO d) GLIU 5) CONCHI____ a) GLIA b) GLIE c) GLIO d) GLIU 6) MA____NE a) GLIA b) GLIE c) GLIO d) GLIU 7) MA____TTA a) GLIE b) GLIA c) GLIO d) GLIU 8) CONI____ a) GLIA b) GLIE c) GLIO d) GLIU 9) LAVASTOVI____ a) GLIA b) GLIE c) GLIU d) GLIO 10) BOTTI___ a) GLIA b) GLIE c) GLIO d) GLIU 11) MANI___ a) GLIA b) GLIE c) GLIO d) GLIU 12) BAVA___NO a) GLIA b) GLI c) GLIE d) GLIO e) GLIU 13) FO____ a) GLIA b) GLIE c) GLIO d) GLI e) GLIU 14) PA____ZZE a) GLIA b) GLIO c) GLIU d) GLIE e) GLI

GLI - GLIA - GLIE - GLIO - GLIU

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ