สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
flood, draught, earthquake, hurricane, tornado, voclanic eruption, forest fire, tsunami, lightning ,

Unscramble the words of natural disasters

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ