สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Where do you come from?, Where is the train station?, How often do you read magazines?, Where are your friends from?, Why didn't you write to me?, Do you often go to the cinema?, What does this word mean?, What time did your friends arrive?, Does the class finish ar 8:00?, Where were you born?.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ