สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Are you good at giving instructions? What kind of instructions do you usually give?, Do you often give directions to strangers? What do they usually ask about?, What would you talk to me about if I gave you a call?, Have you ever given a talk in English? How did you feel? If not would you like to?, Is it easy for you to find the solution when you have trouble? Who can help you?, Would you like to come back to the past? What would you change there?, What do you think of people who can make a mess everywhere?, What are the things that you are making progress in?, Does it come naturally to you that there is social inequality in the world? Why? Why not?, If you made a lot of profit every year, where would you invest your money?, Do you usually make decision quickly?, Have you ever come first? How did you feel?.

9.2 collocations Intermediate

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Koroleonok Intermediate

เบลารุส

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ