สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) CAPPUCCETTO ROSSO SI SENTE.... a) b) 2) IL BAMBINO SI SENTE.... a) b) 3) IL BAMBINO E'.... a) b) 4) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 5) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 6) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 7) LA MAMMA E'.... a) b) 8) LA BIMBA E'.... a) b) 9) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 10) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 11) I BAMBINI SONO.... a) b) 12) LA BAMBINA E'.... a) b) 13) I BAMBINI SONO.... a) b) 14) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 15) I BAMBINI SONO.... a) b) c)

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ