สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
классы, идентификаторы, псевдоклассы,

Найдите название трёх селекторов CSS

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ