สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
serpiente - reptil, sapo - anfibio, caballo - mamífero, pájaro - ave, pez - peces,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ