สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correcto: Tortuga, Tucán, Timón, toy story, Tambor, Incorrecto: Perro, Sapo, Koala, Mago, Kiwi,

Fonema T - APLASTA TOPOS

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ