สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
3 - ? + 8 = 11, 5 - 1 + ? = 6, 6 - ? + 7 = 13, 4 - 1 + ? = 5, 1 - 2 + ? = 3, 12 - 7 + ? = 19, 18 - 2 + ? = 20, 2 - 1 + ? = 3, 17 - ? + 1 = 18, 8 - 7 + ? = 15, 10 - ? + 6 = 16, 0 - ? + 1 = 1,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Dbotgros MEM

โรมาเนีย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ