สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Un topo e una volpe, il luogo è il bosco. , Un orso e uno scoiattolo, il luogo è una strada, Una balena e un pesciolino, il luogo è nel mare, Un’ aquila e un pettirosso, il luogo è il bosco.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ