สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
True: Compasso Binário, Compasso Ternário, Compasso Quaternário, nota mi, nota sol, nota dó, False: Compasso Binário, Compasso Ternário, Compasso Quaternário, clave de sol, nota sol na flauta, nota dó (grave) na flauta,

Compassos e notas musicais

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ