สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Questo libro è rosso., Questo gelato è buono., Questa palla è nuova., Questa macchina è blu., Quella casa è verde., Quel gatto è piccolo., Quell'albero è grande., Quello zaino è arancione.,
โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ