สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Arco de siete colores, Medio de transporte que va por el mar, Prenda de vestir,  Parte del cuerpo, Animal que tiene una gran trompa, Animal de 4 patas que maúlla, Alimento que se obtiene de las gallinas, Casa de los esquimales, Animal de cuello largo, Deporte que hace el karateca, Primer día de la semana, Mes del año, Nombre propio femenino, Alimento , Animal del cual obtenemos lana, Estación del año, Alimento que se obtiene de la leche, Nombre de una flor, Estrella que se encuentra en el centro del Sistema Solar, Planeta del Sistema Solar, Fruta pequeña y morada, Nombre propio masculino, Deporte que se juega en la piscina, Instrumento musical, Hembra del caballo, Alimento que comen los conejos.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ