สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
6 x 4, 7 x2, 3 x 4, 6 x 5, 2 x 8, 5 x 9, 2 x 5, 6 x 8, 5 x 3, 5 x 8, 7 x 4, 2 x 9, 8 x 8, 8 x 2, 9 x 5, 6 x 2, 7 x 1, 4 x 8, 4 x 2, 7 x 7, 4 x 4, 2 x 7, 2 x 2, 6 x 6.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ