สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Corretto: , , , , , , , , , , , , , Errato: , , , , , , , , , , , , ,

Denomina gli oggetti con TR

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ