สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ÇEMBERİN ÇEVRESİNİN ÇAPINA ORANI NEYİ VERİR?, İKİ TARAFIDA SINIRLI AYNI DOĞRULTUDAKİ NOKTALAR KÜMESİNE NE DENİR?, 91 DERECE NASIL BİR AÇIDIR?, KENDİSİ VE 1 E BÖLÜNEN SAYILARA NE DENİR?, BEŞGENİN TOPLAMDA KAÇ KÖŞEGENİ VARDIR?, MM CM DM M ?, 1 HEKTAR KAÇ AR DIR?, 13/5 HANGİ İKİ TAM SAYI ARASINDADIR, BİR SAYININ KARESİ İLE KENDİSİNİN ÇARPIMINA O SAYININ NESİ DENİR?, SAYI DOĞRUSUNDA SIFIRIN SOLUNDA YER ALAN KÜMEYE NE DENİR?.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ