สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
What do you do?, Where does your father work?, What does your father do?, What does your mother do?, Where does your mother work?, What do you want to be when you grow up?, Where do you want to work when you grow up?, What does your mother do in your job?, What does your father do at work?.

Jobs - speaking practice

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ