สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
10 polichinelos, Pular como sapo 5 vezes, Corrida no lugar 15 segundos, Fazer uma dancinha, Imitar um animal, Equilibrar em um pé só 10 segundos.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ