สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
What’s your name?, How are you?, How old are you?, What class are you in?, What are your favorite subjects?, What subjects don’t you like?, What have you got on Monday? , When have you got PE? English? , How many lessons do you have on Saturday?, What do you do in the evening? , What do you do after school? , Do you help your mum?, What are you doing now? , Are you reading? , Is your mum reading a book now?, What did you do yesterday?, What did you have for breakfast?, What must you do at school?, Can you play football at home?, Can you invite your friends at your home?, What do you in the morning? , What did you do yesterday in the evening?, Does your mum work in a hospital? , When does your dad go home?, What are you wearing today?  , What is your mum wearing today?, What’s the weather like today?.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Glaube2007 FlyHigh3

รัสเซีย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ