สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
build / last summer, go / last Sunday, eat / for lunch, buy / 2 hours ago, swim / last year, drink / yesterday, get / for last Christmas, meet / last week, run / on Sunday morning, read / yesterday.

irregular verbs sentences

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ