สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
cow, farmer, fox, gingerbread man, horse, old man, old woman, oven, river,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ