สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Spaceship - Rocket, World - Earth, Garbage - Trash, Purchase - Buy, Begin - Start, Assist - Help, Gather - Collect, Present - Gift, Awful - Terrible ,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ