สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Ich gehe in die Schule., Ich bin bei Oma., Ich bin 7 Tage krank., Am Morgen spiele ich Fußball., Am Mittag haben wir Hunger., In der Nacht schlafe ich., Ich esse am Abend., Ich höre gern Musik., Ich mache in den Ferien einen Schikurs..

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ