สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
piggy - house, mother - station, father - gallery, shepy - forest, techer - school, beary - hospital, zombibiggy - metro, clowney - carnaval, elly - city, robby - mall, torcher - outpost, badgy - plant,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ