สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ransom - выкуп, fingerprints - отпечатки пальцев, criminals - преступники, investigation - расследование, witness - свидетель, motive - мотив, detectives - детективы, suspects - подозреваемые, thieves - воры, victim - жертва, weapon - оружие, crime - преступление, murder - убийство, investigate - расследовать,

Crime Vocabulary translation

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ