สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Hány fajta fagylaltot említ a költő a versben? a) 7 b) 8 c) 4 d) 3 e) 10 f) 9 2) Ki az a piktor? a) kertész b) építész c) kőműves d) szakács e) földművelő f) festőművész 3) Miért pittyeg a mobil a versben? a) azért, mert lemerült b) valakit hívnak c) azért, hogy feltöltsék d) sms jött e) e-mailt kapott valaki f) zene szól rajta 4) A versben a Július egy: a) barna fiú b) szőke néni c) barna lány d) szőke lány e) szőke fiú f) öreg néni 5) A vers szerint melyik hónapban vagyunk mindig a leggyakrabban betegek? a) Szeptember b) Október c) Április d) Január e) Február f) December

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ