สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
LUCA, NOEMI, MILEY, SARA, MARTINA, AGNESE, EMMA MARIA, MOSE', GIACOMO, NICOLA, AATICA, KHUSHI, JIHANE, DAME, MOUSSA, SOHANI, GURMAN, SAIMEN, WALID, LEART, SANA.

RACCONTIAMOCI UN PO' (CLASSE 3A)

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ