สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
8 อยู่ในหลักพัน มีค่า 8,000, 3 อยู่ในหลักแสน มีค่า 300,000, 5 อยู่ในหลักสิบล้าน มีค่า 50,000,000, 1 อยู่ในหลักร้อย มีค่า 100, 7 อยู่ในหลักล้าน มีค่า 7,000,000, 4 อยู่ในหลักหน่วย มีค่า 4, 2 อยู่ในหลักหมื่น มีค่า 20,000, 9 อยู่ในหลักสิบ มีค่า 90.

หลัก และค่าประจำหลัก

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ