คำนามระบุชื่อ - ครูสงกรานต์, คำสรรพนาม - พวกเขา, คำกริยา - เตะ, คำวิเศษณ์ - อ้วน, คำบุพบท - แก่, คำสันธาน - หรือ, คำอุทาน - โอ๊ย!, คำนาม - รถจักรยานยนต์,

ชนิดคำภาษาไทย

โดย

ลีดเดอร์บอร์ด

สไตล์ภาพ

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม