1) ขมิ้นได้รับมอบหมายให้เป็นตัวเอกของละครเรื่องปลาบู่ทอง สิ่งแรกที่ขมิ้นต้องทำคือสิ่งใด a) ศึกษาบทละครให้เข้าใจ b) ศึกษาประวัติความเป็นมาของผู้เขียนบท c) ทำความรู้จักกับทีมงานผู้สร้างละครทุกคน d) เตรียมออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงที่เหมาะสม 2) ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ละครตรงกับข้อใด a) คิดบทละคร b) กำหนดวัตถุประสงค์ c) ออกแบบเครื่องแต่งกาย ฉาก แสง สี เสียง d) เลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับบทบาทตัวละครในเรื่อง 3) การแปลงบทละครที่เป็นอักษรให้เป็นการแสดง จัดเป็นองค์ประกอบของการแสดงละครด้านใด a) การสื่อสารสัมพันธ์ b) การสร้างสมาธิ c) จินตนาการ d) การสมมติ 4) ข้อใดเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการแสดงละครเวทีเรื่องแผลเก่า a) ฉากวิถีชีวิตชนบท มีกระท่อม ทุ่งนา วัวควาย b) ฉากป่าเขาลำเนาไพร มีต้นไม้ เสียงนกร้อง น้ำตก c) ฉากชุมชนแออัด มีบ้านเรือนตั้งหนาแน่น ลำคลอง d) ฉากในสนามรบ มีปืนใหญ่ มีดดาบ กำแพง ทุ่งหญ้า 5) ถ้านักเรียนจะวิเคราะห์ วิจารณ์องค์ประกอบของการร่ายรำ ควรเลือกวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องใดจึงจะเหมาะสม a) รูปแบบของการแสดง b) การแต่งกายของนักแสดง c) ความเป็นเอกภาพของผู้แสดง d) ความถูกต้องตามแบบแผนของท่ารำ

แบบทดสอบก่อนเรียนชั้นม.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการละคร

โดย

ลีดเดอร์บอร์ด

สไตล์ภาพ

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม