1) ละครไทยเรื่องใดที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเล่าเป็นนิทานสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาพันๆ ปี a) เงาะป่า b) มโนราห์ c) พระอภัยมณี d) ขวานฟ้าหน้าดำ 2) ละครดึกดำบรรพ์ มีลักษณะเฉพาะอย่างไร a) การแสดงเป็นฉากแบบไทยเท่านั้น b) การแสดงเป็นฉากแบบตะวันตกเท่านั้น c) การดำเนินเรื่องในการแสดงสมจริงมากที่สุด d) การดำเนินเรื่องในการแสดงละเอียด ประณีต 3) ละครใน มีลักษณะอย่างไร a) เป็นละครที่มีการแสดงเป็นฉากแบบตะวันตก b) เป็นละครที่นำพงศาวดารจากชาติต่างๆ มาแสดง c) เป็นละครที่แสดงศิลปะชั้นสูงไม่นิยมแสดงบทตลก ขบขัน d) เป็นละครที่ใช้ดนตรีวงปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ และเครื่องใหญ่ ประกอบการแสดง 4) ละครชาตรี มีลักษณะอย่างไร a) เป็นละครที่มีมาตั้งแต่สมัยธนบุรี มีลักษณะเป็นละครนอก b) เป็นละครที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีลักษณะเป็นละครในพระราชวัง c) เป็นละครที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีลักษณะเป็นละครเร่ คล้ายของอินเดีย d) เป็นละครที่มีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเป็นละครที่มาจากประเทศพม่า 5) “ผู้แสดงต้องมีความคล่องแคล่วในการรำและร้อง มีความาสามารถที่จะหาคำพูดมาใช้ในการแสดงได้อย่างทันท่วงทีกับเหตุการณ์” เป็นลักษณะของละครประเภทใด a) ละครใน b) ละครนอก c) ละครชาตรี d) ละครพันทาง

แบบทดสอบก่อนเรียนชั้นม.4 ละครไทย

ลีดเดอร์บอร์ด

ธีม

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม