1) 1) Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olabilir? a) Şu kadarını söylemek isterim ki dediklerinizi hiç anlamadım. b) O gün öğleden sonra hava kararmadan orada olmalıydım. c) Gizem 10 yaşlarında akıllı, cana yakın ve saygılı bir çocuktu. d) Sonra Mehmet Bey markete gitmesi gerektiğini hatırladı. 2) Aşağıdaki eylemlerden hangisi şimdiki zamanı bildiriyor? a) baktım b) bakacağım c) bakarım d) bakıyorum 3) Aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır? a) ) Sonuç bölümü – Anlatılan olayla ilgili merak ettiklerimizin cevabını aldığımız bölümdür. b) Gelişme bölümü – Bilgilendirici metinde anlatılan konuların örneklerle açıklandığı bölümdür. c) Sonuç bölümü – Bilgilendirici metinde yazarın anlattığı konuyu bir sonuca bağlar. d) Giriş bölümü – Metindeki olayların nasıl gelişeceğini merak ettiğimiz bölümdür. 4) Aşağıdakilerden hangisi bir işin yapılmadığını bildirir? a) süpürmüş b) süpürecek c) süpürmemiş d) süpürdü 5) Aşağıdaki kelimelerden hangileri arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? a) geniş - dar b) faydalı - yararlı c) hüküm – yargı d) hızlı - çabuk 6) Aşağıdaki kelimeler bir grup oluşturursa hangisi grup dışında kalır? a) ayakkabı b) ceket c) kitap d) pantalon 7) Aşağıda bazı meslekler ve bu mesleklerin çağrıştırdıkları verilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır? a) spiker - haber b) marangoz - tahta c) avukat - televizyon d) doktor – stetoskop 8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? a) Kerem çok çalışkandır. b) Kerem her gün kitap okur. c) Kerem ödevlerini düzenli yapar. d) Kerem planlı çalıştığı için başarılıdır. 9) "Kazağı beğenmediği için ……………….." cümlesini aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanamaz? a) bir daha hiç giymedi. b) severek giyiyor. c) yenisini aldı. d) değiştirdi. 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır ? a) Okulun bahçesinde oynadık. b) Sen söylemesende ben bilirim. c) Toplantıya annem de gelecek. d) Annem evde beni bekliyor. 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad ( sıfat ) yoktur ? a) Kardeşimin topu patladı. b) Kırmızı kalemimi bulamadım. c) Balkonda iki kuş kondu. d) Genç adam hızlı hızlı yürüdü. 12) "Çok mu canın acıyor ( ) dedi ( )" cümlesinde parantez içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? a) ( : ) ( . ) b) ( : ) ( … ) c) ( , ) ( . ) d) ( ? ) ( . ) 13) “ Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Almanca biliyor.” cümlesi ile aynı anlamda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? a) İngilizce ve Almancayı Türkçeden daha iyi biliyor. b) Türkçe, İngilizce ve Almancadan başka diller biliyor. c) Türkçe bildiği gibi İngilizce ve Almanca da biliyor. d) İngilizce ve Almanca bilse de Türkçesi daha iyi. 14) “ Aynı …………………. gibiydi. Suçunu bildiği için mahcup bir şekilde bana bakıyordu.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? a) Keçileri kaçırmış b) Süt dökmüş kedi c) Etekleri zil çalmış d) Gözü yüksekte 15) “ Yaptığı davranışlardan sonra Enes gözümden düştü.” cümlesinde koyu harflerle yazılmış deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Daha başarılı oldu. b) Kendini kanıtlamış oldu. c) Düşüp bir yerini kırdı. d) Eski değerini yitirdi.

Genel Değerlendirme-Türkçe 4. ders

โดย

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม