สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
beneden zijn stand - beneden zijn rang in de maatschappij, op scherp staan - gespannen zijn, voor raadsels stellen - onbegrijpelijk zijn, om de hoek komen kijken - van invloed zijn, een vlucht nemen - zich snel ontwikkelen, een sleutelrol spelen - heel belangrijk zijn, tot de verbeelding spreken - heel veel indruk maken, mijn handen jeuken - heel veel zin hebben om iets te doen,

CP4, H7, ST3 Verbindingen en idioom

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ