สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้อย่างไร a) 3 + 1 = 4 b) 2 + 2 = 4 c) 5 + 1 = 6 2) เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้อย่างไร a) 5 + 2 = 7 b) 6 + 1 = 7 c) 4 + 3 = 7 3) 6 + 1 = 7 เขียนเป็นการบวกด้วยภาพได้อย่างไร a) b) c) 4) เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้อย่างไร a) 4 + 1 = 5 b) 3 + 2 = 5 c) 5 + 2 = 7 5) 8 + 0 = 8 เขียนเป็นการบวกด้วยภาพได้อย่างไร a) b) c)

คำถามชวนคิด

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ