สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
呼朋唤友 - 指招引意气相投的人聚集在一起。, 难以忘怀 - 形容记忆深刻,不容易忘掉。, 记忆犹新 - 过去的事,印象还非常清楚,像刚才发生的一样, 来势汹汹 - 动作或事物到来的气势很厉害。, 轻而易举 - 形容事情容易做,不费力气。,

四年级华文第六课成语

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ