สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) JUMPER 2) TROUSERS 3) GLOVES 4) SOCKS 5) SHOES 6) SHIRT 7) SCARF 8) HAT

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ