สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
OLHAR, SONHAR, JUNTAR, TRABALHAR, APANHAR, FICAR, CONTAR, PERGUNTAR, DIZER, COMER, RECOLHER, RESPONDER, CAIR, SENTIR, APLAUDIR,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ